31 lokale elektroentreprenører av ulik størrelse og egenart er en del av Konstel. Hver for seg er de lokalt sterke, men sammen er man en del av en større konstellasjon, som gjennom felles systemer, samarbeid og deling av kunnskap kan finne løsninger til det beste for kunden.

Sammen bidrar vi til elektrifiseringen av Norge

Norge strekker seg langt, og forholdene og behovene for elektrisitet er forskjellige.

Våre lokale elektrikere har vært lokalt tilstede i en årrekke. De har kompetansen, erfaringen og kjenner til de lokale næringene, industrien og befolkningen.  Men med samfunnets behov for elektrifisering er ikke lang fartstid i bransjen nok, alene. Derfor jobber vi kontinuerlig med kompetanseheving.

Økt kunnskap og erfaringsutveksling på tvers bidrar til at vi samlet sitter med kompetansen som bidrar til trygge og fremtidsrettede energieffektive løsninger.

Bærekraft og samfunnsansvar

Som et stort konsern skal vi bidra til en bærekraftig utvikling. Bærekraft er integrert i alt vi gjør og det vi ønsker å være som konsern. Fokus på konkrete tiltak som forutsetter at miljø, sosiale forhold og økonomisk utvikling spiller på lag er med på å styrke forretningsmodellen vår og bidrar til økt konkurransekraft blant selskapene våre.

Vår forretningsmodell

Sterke lokale selskaper

Sterke lokale selskaper

Våre elektroentreprenører tilbyr sine tjenester under sin lokale merkevare. Gode personlige relasjoner til lokale kunder og lokal verdiskaping er viktig for oss. Selskapene har stor grad av lokal styring, jobber på en markedstilpasset måte, og har sin kultur og egenart – i tillegg til å være en del av Konstel.

Vi ønsker at de ansatte i selskapene skal oppleve en lokal forankring i en trygg og solid arbeidsplass, og samtidig føle en ekstra trygghet og motivasjon i å være en del av Konstel.

Verdiøkende konsernfunksjoner

Verdiøkende konsernfunksjoner

Våre lokale selskaper skal oppleve en merverdi gjennom gode innkjøpsvilkår, tilgang på digitale verktøy som fremmer effektivitet og lønnsomhet, samt tilgang på profesjonell markedsføring tilpasset deres behov.

Kompetanse og utvikling

Kompetanse og utvikling

Fokus på strukturert opplæring, deling av beste praksis og kompetanseutvikling skal gi våre ansatte i alle selskap de beste forutsetninger for å levere gode produkter og tjenester til sine lokale kunder.