Sterke lokale selskaper

Sterke lokale selskaper

Våre elektroentreprenører tilbyr sine tjenester under sin lokale merkevare. Gode personlige relasjoner til lokale kunder og lokal verdiskaping er viktig for oss. Selskapene har stor grad av lokal styring, jobber på en markedstilpasset måte, og har sin kultur og egenart – i tillegg til å være en del av Konstel.

Vi ønsker at de ansatte i selskapene skal oppleve en lokal forankring i en trygg og solid arbeidsplass, og samtidig føle en ekstra trygghet og motivasjon i å være en del av Konstel.

Verdiøkende konsernfunksjoner

Verdiøkende konsernfunksjoner

Våre lokale selskaper skal oppleve en merverdi gjennom gode innkjøpsvilkår, tilgang på digitale verktøy som fremmer effektivitet og lønnsomhet, samt tilgang på profesjonell markedsføring tilpasset deres behov.

Kompetanse og utvikling

Kompetanse og utvikling

Fokus på strukturert opplæring, deling av beste praksis og kompetanseutvikling skal gi våre ansatte i alle selskap de beste forutsetninger for å levere gode produkter og tjenester til sine lokale kunder.

Konstel

Merverdi å være del av noe større

Som en del av Konstel-konsernet skal våre selskaper tilføres en merverdi i form av tjenester, systemer og løsninger som de ikke får tilgang til hver for seg. Gjennom en effektiv konsernoverbygning tilføres selskapene merverdi eksempelvis på områdene

  • Digitale verktøy og systemer
  • Innkjøpsvilkår og produktledelse
  • Markedsføring og kommunikasjon
  • Kompetanseutvikling og deling av beste praksis

Organisk vekst og gjennom oppkjøp

Samtidig som hvert av våre selskap styrkes og vokser gjennom å være en del av Konstel, vil konsernet også vokse videre gjennom oppkjøp av gode selskaper som passer inn i vår definerte profil.

Konstel består av, og ser etter flere, velrennomerte selskaper med gode markedsposisjoner. Selskapene i Konstel skal være ledet og drevet av kompetente og motiverte entreprenører, som over tid har demonstrert godt lederskap og gode resultater.