Et stjernelag

Navnet Konstel er inspirert av ordet konstellasjon, som betyr stjernebilde, og vårt lille univers består av 31 elektroentreprenører fra Agder og  Østlandet til Trøndelag og Møre og Romsdal. Alle selskapene har ulik størrelse og egenart, men en fellesnevner i at de er en sterk aktør i sitt lokale marked og har en viktig posisjon i konsernet.

Konstel i tall

1185 ansatte

1185 ansatte

31 selskaper

31 selskaper

over 2 mrd i omsetning

over 2 mrd i omsetning

I Konstel dyrker vi utviklingen av de enkelte selskapene hver for seg, og fra konsernet sentralt sørger vi blant annet for gode innkjøpsvilkår, digitale verktøy og markedsføring.

Vår konstellasjon av enheter skal også fungere i et samspill, og vi har derfor fokus på opplæring, deling av beste praksis og kompetanseutvikling. Vår oppgave som konsern er å gi våre selskaper de beste rammebetingelsene for å levere gode produkter og tjenester til sine lokale kunder.

Krøderen Elektro

Krøderen Elektro

Lokale selskaper

Konstel består av 31 elektroentreprenører på Østlandet, i Trøndelag og i Møre og Romsdal. Alle selskapene har ulik størrelse og egenart. Fellesnevneren er at de er en sterk aktør i sitt lokale marked, og har ambisjoner om vekst og utvikling i sitt nærområde. Konstel er i sterk vekst og utvider til stadig nye lokasjoner.

Forretningsmodell

Vår forretningsmodell forener kundenærheten og fleksibiliteten fra et lokalt, mindre selskap, med systemer, kraft og synergier fra et større konsern.

En del av det nordiske Nimlas Group

Nimlas Group kom inn som hovedeier i 2023, og bidrar til at Konstel også er del av en større teknisk gruppering. Det vil styrke vår evne til videre utvikling og vekst, både Konstel som helhet, men også hvert enkelt lokale selskap.

Nimlas Group er et nordisk konsern innen tekniske installasjonstjenester med ca. 4 000 ansatte fordelt på over 120 virksomheter i Norge, Sverige og Finland.

Selskapet består av Sandbäckens i Sverige og QMG i Finland, og nå Konstel i Norge. Nimlas Group sine selskaper leverer tjenester på tvers av hele spekteret av tekniske disipliner fra varme og sanitær, elektro, ventilasjon, automasjon, brannsikkerhet og kjøling, til andre relaterte tjenester som design og sikkerhetssystemer.