Konstel er en sterk aktør i det norske elektromarkedet, og vi har store ambisjoner om vekst og videre utvikling.

Som ansatt i Konstel er du med på å ruste lokale elektroentreprenører enda bedre for fremtiden og den elektrifiseringen som skjer i samfunnet. Våre sentrale funksjoner skaper merverdi ute i de lokale selskapene, blant annet gjennom gode innkjøpsvilkår, tilgang på digitale verktøy som fremmer effektivitet og lønnsomhet, samt tilgang på ressurser innen markedsføring, HR, bærekraft og regnskap.