Våre utvalgte bærekraftmål

Vi ønsker å bidra til en bærekraftig verden. Vi skal styrke forretningsmodellen og skape økt konkurransekraft gjennom konkrete mål og tiltak som forutsetter at miljø, sosiale forhold og økonomisk utvikling spiller på lag. For å lykkes med vår bærekraftstrategi konsentrerer vi oss om tiltak som støtter opp om åtte av FNs bærekraftmål gjennom tre pilarer
Ansvarlig arbeidsgiver

Ansvarlig arbeidsgiver

Vi er en inkluderende arbeidsplass som prioriterer de ansattes trygghet, muligheter og utvikling.

Vi skal utvikle og beholde medarbeidere gjennom meningsfylt arbeid, spennende utfordringer og kontinuerlig læring. Vi skal være en arbeidsplass hvor respekt, mangfold og likeverd er fremtredende trekk.

Fremtidsrettet tjenestetilbud

Fremtidsrettet tjenestetilbud

Vi tilbyr innovative løsninger som fremmer energieffektivitet og fornybare energikilder.

Vi skal bidra til å øke kompetansen og tilgjengeligheten på innovative løsninger som fremmer effektiv og grønn energibruk.

Ansvarlig samfunnsaktør

Ansvarlig samfunnsaktør

Vi tar ansvar for humanitære forhold og bærekraftig ressursbruk i verdikjeden.

Vi skal redusere klimagassutslipp fra konsernets drift. Videre skal vi bidra til å forhindre enhver form for diskriminering eller utnyttelse av mennesker i vår verdikjede.

Wenche Johnsen
Vi skal bidra til å øke kompetansen og tilgjengeligheten på innovative løsninger som fremmer effektiv og grønn energibruk.
Wenche Johnsen, leder for HR og bærekraft
Mer om vårt bærekraftsarbeid

Ønsker du å vite mer om vårt bærekraftsarbeid, både sentralt i konsernet, men også lokalt?