Tre sterke bærekraftspilarer

Vi bidrar til en mer bærekraftig verden gjennom tiltak som forutsetter at miljø, sosiale forhold og økonomisk utvikling spiller på lag. I arbeidet jobber vi kontinuerlig med tiltak som støtter opp om åtte av FNs bærekraftmål, men vi samler de innunder tre pilarer:

Ansvarlig arbeidsgiver

Ansvarlig arbeidsgiver

Vi er en inkluderende arbeidsplass som prioriterer de ansattes trygghet, muligheter og utvikling.

Vi skal utvikle og beholde medarbeidere gjennom meningsfylt arbeid, spennende utfordringer og kontinuerlig læring. Vi skal være en arbeidsplass hvor respekt, mangfold og likeverd er fremtredende trekk.

Fremtidsrettet tjenestetilbud

Fremtidsrettet tjenestetilbud

Vi tilbyr innovative løsninger som fremmer energieffektivitet og fornybare energikilder.

Vi skal bidra til å øke kompetansen og tilgjengeligheten på innovative løsninger som fremmer effektiv og grønn energibruk.

Ansvarlig samfunnsaktør

Ansvarlig samfunnsaktør

Vi tar ansvar for humanitære forhold og bærekraftig ressursbruk i verdikjeden.

Vi skal redusere klimagassutslipp fra konsernets drift. Videre skal vi bidra til å forhindre enhver form for diskriminering eller utnyttelse av mennesker i vår verdikjede.

Wenche Johnsen
Vi skal bidra til å øke kompetansen og tilgjengeligheten på innovative løsninger som fremmer effektiv og grønn energibruk.
Wenche Johnsen, leder for HR og bærekraft

Bærekraft i praksis

For å lykkes med bærekraftsarbeidet vårt må vi bidra alle sammen – både sentralt og lokalt. Elektrikere spiller en sentral rolle i arbeidet med energieffektivisering og mer miljøvennlige bygg rundt om i landet. Sentralt jobber vi med tilrettelegging for kompetanseheving, slik at selskapene våre innehar kunnskapen som trengs for å hjelpe kunder med energieffektive installasjoner.

Mer om vårt bærekraftsarbeid

Ønsker du å vite mer om vårt bærekraftsarbeid, både sentralt i konsernet, men også lokalt?