04.03.2020

Buvik Elektro blir en del av Elscoop Group AS

Elscoop Group AS kjøpte Buvik Elektro AS og Trøndelag Elektro AS i Mars 2020.

Buvik Elektro AS blir i dag blir en del av Elscoop Group AS.

Videre vil også Trøndelag Elektro AS hvor Buvik er majoritetseier fortsatt være en del av selskapet slik det fremstår i dag.

Buvik Elektro har gjennom stabile flinke ansatte samt gode solide kunder utviklet seg til å bli en av Midt-Norges ledende Elektroinstallatører. Dette gjennom å holde fokus på trivsel, kvalitet og fornøyde kunder. Bedriften har pr i dag 65 ansatte og en omsetning på ca 70 millioner.

Elscoop Group er et ungt elektrokonsern med fokus på lokal merkevare. Konsernet eier i dag 14 elektroentreprenører. Konsernet har en strategi om å bygge det ledende multilokale elektrokonsernet i Norge. Selskapene som går inn i konsernet beholder dagens ledelse og profil, og forblir en lokal Elektroentreprenør med fortsatt fokus på sine merkenavn.

For Elscoop Group AS er det viktig å presisere at fokus på ansatte og kunder er sterke prioriteringer som lokal ledelse fortsatt vil ha ansvar for.

Kjøpet av Buvik Elektro AS vil styrke vår posisjon i Trøndelag og bidra sterkt til å nå våre mål for regionen hvor Sten Roger Myren vil ha en fremtredende rolle.