04.06.2019

Credo Partners kjøper Elscoop Group AS

Elscoop Group fortsetter veksten, og inkluderer ytterligere fire elektroinstallatørselskaper i gruppen. Samtidig blir Credo Partners med som ny hovedeier og pådriver for fortsatt vekst.

Elscoop Group fortsetter veksten, og inkluderer ytterligere fire elektroinstallatørselskaper i gruppen. Samtidig blir Credo Partners med som ny hovedeier og pådriver for fortsatt vekst.

Elscoop Group ble dannet i 2014 med utgangspunkt i et veletablert innkjøpssamarbeid innen elektrofaget og seks installatørvirksomheter på Østlandet. Siden har flere virksomheter kommet til, og nå tar gruppen et betydelig steg videre ved å kjøpe ytterligere fire installatører. Samlet vil Elscoop Group omsette for godt over 400 millioner kroner, og representere en sterk vekstplattform fremover. Som en del av transaksjonen samles eierskapet i gruppen i et felles holdingselskap, der det norske investeringsselskapet Credo Partners blir største eier med rundt halvdelen av aksjene.

Runar Moss er daglig leder i Elscoop Group, og fremhever et selskap tuftet på sterke lokale bedrifter, som jobber under samme eiermessige paraply, mer enn i et konsern. – Vi tror veldig på verdien i lokalt driv og stolthet og samhold i hver enkelt datterselskap. Elscoop Group bidrar med kompetanseutvikling, innkjøp og effektive støttesystemer, mens de virkelige heltene som skaper kundeverdi sitter ute i hver bedrift.

– For oss representerer Elscoop er en attraktiv plattform for oppkjøpsdrevet vekst. Elektrobransjen er fortsatt svært fragmentert, og mange lokale eiere trenger å finne et mer robust hjem for virksomhetene sine. Plattformen vi etablerer sammen med gründerne har veldig gode forutsetninger for å bli en ledende multilokal elektroinstallatør i Norge, og en flott motvekt til de tunge, integrerte aktørene som Bravida og Caverion, sier Managing Partner Gudmund Killi i Credo Partners.

 – Vi har jobbet en stund for å finne en partner som kan styrke oss for videre vekst, og Credo representerer erfaring og kompetanse vi virkelig tror vil styrke vår gjennomføringsevne i forhold til å nå de målene vi har satt oss, sier Helge Messelt-Sæthershagen, avtroppende styreleder i Elscoop Group. – Det var avgjørende for oss å finne en partner som har forståelse og entusiasme for særpreget i forretningsfilosofien vår, samtidig som de kan akselerere profesjonalisering og forbedring av driften vår. Jeg gleder meg til å jobbe videre i styret sammen med våre nye partnere, avslutter Messelt-Sæthershagen.

Ingen endring for ansatte

Avtalen om det nye eierskapet i Elscoop medfører ingen endringer for selskapets medarbeidere, leverandører eller kunder. Dagens dyktige ledelse fortsetter som før, og styret i Elscoop Group vil forsterkes med representanter fra Credo, og med eksterne styremedlemmer med spesiell kompetanse i forhold til strategiske utviklingsområder.

Om Credo Partners

Credo Partners er et norsk investeringsselskap som fokuserer på profesjonalisering og vekst i mellomstore selskaper. Ander porteføljeselskaper inkluderer MMC First Process, Frisk Utvikling, Villa Paradiso, Geia Food, Globus Wine, Sysco og Made for Movement.