25.03.2020

Elektroidè AS blir en del av Elscoop Group AS

Elscoop Group AS kjøpte Elektroidè AS i Mars 2020

Elscoop Group kjøper 100% av aksjene i Elektroidè.

ElektroIdè holder til i Drøbak og har opparbeidet seg en sterk posisjon i Drøbak / Frogn og vil fremstå som en god tilvekst for vår satsning fremover.

Det er Olaf M Grinrød og Benn Valsø m/familier som nå selger sin virksomhet til oss.

Olaf er daglig leder/installatør og Benn ansvarlig for saksbehandlere/prosjekt. De vil begge jobbe aktivt sammen med oss i mange år fremover.