07.06.2021

Elscoop Group AS blir til Konstel AS

Vi endrer navn og profil på konsernet og blir nå Konstel. Navnet er inspirert av ordet konstellasjon, som betyr stjernebilde.

Vi endrer navn og profil på konsernet og blir nå Konstel. Navnet er inspirert av ordet konstellasjon, som betyr stjernebilde.

Vi er i ferd med å bygge et konsern som skal være nettopp et stjernebilde av elektroinstallatører av ulik størrelse.

Vår logo symboliserer frittstående enheter med et usynlig bånd mellom seg, og hvor alle  selskapene er like viktige i samlingen. Formen er ekspanderende, på samme måte som vi er i sterk vekst og utvikling.

Fra Credo Partners kom inn som hovedeier i juni 2019 har konsernets vekstambisjoner blitt oppjustert og er i ferd med å bli realisert. 13 oppkjøp er gjennomført i løpet av de siste 2 årene, og vi teller nå totalt 19 selskaper. De siste 6 månedene har vi gjennomført 3 oppkjøp, og flere ligger foran oss i 2021.

I tillegg til å vokse konsernet gjennom oppkjøp har vi også hatt en meget god utvikling i selskapene. Konsernet har realisert en organisk vekst på 3,5% i 2020 med resultatforbedringer i 75% av selskapene gjennom en utfordrende pandemiperiode. Dette er vi stolte av.

Årsomsetningen har vokst fra NOK 260 mill. til NOK 840 mill. på i overkant av 2 år, og vi har en solid lønnsomhet.

En rekke strategiske initiativer er iverksatt, og nå i juni 2021 endrer vi altså navn til Konstel. Dette er en viktig komponent i vår ambisjon om å bygge et solid, lønnsomt og innovativt konsern – med sterke og selvstendige lokale selskaper:

Konstel skal være Norges ledende multilokale elektrokonsern