19.03.2021

Elscoop Group selger sin 33% andel i Motum AS

Motum AS ble stiftet i 2017 av Elscoop Group, Motum AB og Kyrre Sagen som en felles satsing mot markedet for installasjon og service av heiser og rulletrapper. Elscoop Group har fra oppstarten vært eier av 33% av aksjene i Motum AS.

Motum AS ble stiftet i 2017 av Elscoop Group, Motum AB og Kyrre Sagen som en felles satsing mot markedet for installasjon og service av heiser og rulletrapper. Elscoop Group har fra oppstarten vært eier av 33% av aksjene i Motum AS.

Motum AS har hatt en positiv utvikling fra starten, og er nå klar for å ta nye steg. Til dette kreves det fullt fokus og helhjertet satsing.

Etter en strategisk vurdering har Elscoop Group konkludert med at en videre satsning i Motum AS ligger utenfor vår kjernevirksomhet, og at våre ressurser best allokeres mot vår kjerne-virksomhet. Et salg av minoritetsposten til Motum AB og Kyrre Sagen vil derfor være en god løsning for alle parter.

Vi takker Motum AB og Kyrre Sagen for et meget godt samarbeid siden oppstarten i 2017, og ønsker dem all lykke i videreutviklingen av Motum AS.