01.09.2023

Fagelektro vokser gjennom oppkjøp av Fjellheim Elektro

Gjennom at morselskapet Konstel kjøper Fjellheim Elektro og fusjonerer selskapet med Fagelektro, får Fagelektro ytterligere 8 dyktige ansatte.

Fjellheim Elektro ble stiftet av Roger Fjellheim i 2006, og har i dag åtte ansatte. Selskapet har en stor portefølje med kunder, og har vist en meget god inntjening over flere år. Hovedtyngden av installasjonene er i Risør og Tvedestrand, men også i andre deler av Agder. I 2022 hadde de en omsetning på rundt NOK 12 millioner.

Med oppkjøpet følger alle ansatte, og Fagelektro og Fjellheim Elektro vil med dette ha kapasitet til å ta på seg flere, og større oppdrag i Agder.

Fjellheims allerede opparbeidede relasjoner og kundeforhold vil ivaretas, og det vil fortsatt være fokus på å dyrke gode, nære og lokale kundeforhold akkurat som tidligere, men nå under navnet Fagelektro.

Det er svært hyggelig at Roger Fjellheim og resten av de ansatte er med videre, og vi ønsker dem alle varmt velkommen til Fagelektro, og som en del av Konstel.

 

Om Fagelektro

Fagelektro er en veletablert, lokal elektroentreprenør i Tvedestrand. Selskapet driver, og jobber lokalt, men er en del av det større elektrokonsernet Konstel.

Fagelektro har hovedkontor i Tvedestrand, og nå også avdelingskontor i Risør. Totalt har selskapet 28 ansatte, derav 5 lærlinger.

Kontaktperson ved spørsmål om oppkjøpet:

Ole Halvor Kolstad
Regionsdirektør Region Sør, i Konstel
Tlf: 90 10 00 30
Ole.halvor.kolstad@konstel.no