20.12.2023

Kompetansen som bidrar til energieffektive installasjoner for grønnere bygg

Elektrikere spiller en sentral rolle i arbeidet med energieffektivisering og mer miljøvennlige bygg rundt om i landet.

Bygg står for 40 prosent av utslippene på verdensbasis. Derfor spiller energieffektivisering i byggebransjen en sentral rolle for å få ned klimagassutslippene.  Våre selskaper og ansatte er viktige bidragsytere i det grønne skiftet. I praksis betyr dette at vi utnytter nyere teknologi og implementerer tiltak som hjelper bygninger til å oppnå dette målet i størst mulig grad. Med nye EU-reguleringer som trer i kraft, vil fokus på energieffektivisering være mer avgjørende enn noensinne, og vil påvirke alt fra nybygg til rehabiliteringsprosjekter.

 

Viktig med rett kompetanse

Installasjoner for energieffektive bygg kan være ganske omfattende, og krever kompetanse. Derfor har vi et sterkt fokus på skolering av ansatte, med spesialutviklede kurs og en e-læringsplattform bestående av mange mindre kurs.

Vår kollega Wenche Johnsen, leder for HR og bærekraft jobber blant annet med, og tilretteleggere for, utvikling og kompetanseheving av ansatte i hele organisasjonen. Alt i fra elektrikeren, bas’en og ledere.

— Det er viktig for oss å legge til rette for utvikling og kompetanseheving, slik at våre ansatte har den rette kompetansen, og at de føler seg trygge på installasjonene som leveres. Gjennom det vi kaller Konstel-skolen, lages det både fysiske kurs og digitale e-læringskurs, Den siste digitale kursserien dreier seg om energieffektivisering, og er laget i samarbeid med flere av våre leverandørpartnere. Vi har fått masse god respons på kurset, og det er gøy å se så mange som har gjennomført det, sier Wenche.

Følger internasjonale krav

Blant noen av våre som jobber med energieffektivisering er prosjektleder i Hauge Elektro, Julian Hernes Vogl. Han forteller om økende miljøkrav til både bygg og metoder bygg bygges på.  En av verdens ledende og mest brukte metoder for å vurdere, rangere og sertifisere bærekraftigheten til bygninger er “BREEAM”. BREEAM står for “building research establishment environmental assessment method”, og Hauge Elektro og flere andre av våre selskaper utfører installasjoner som oppfyller kravene i BREAM.

Julian forklarer at dette blant annet innebærer å implementere systemer og teknologier som fremmer energieffektivitet, reduserer karbonutslipp og minimerer bygningens generelle miljøpåvirkning. Dette kan inkludere bruk av energieffektive belysningssystemer, og andre elektroniske mekanismer som bidrar til å opprettholde en bærekraftig drift av bygningen.

— Et eksempel på dette er når vi sørger for at det er riktig mengde lys på forskjellige steder, som kontorer og korridorer. Tilstedeværelsesdetektorer justerer lysmengden basert på om noen er i rommet eller ikke. I et rom hvor noen er tilstede, vil lyset være 100% på, men i korridoren utenfor, vil det være dempet til 20%, sier Vogl for å tegne et bilde av hvordan dette gjøres.

Julian Hernes Vogl og Wenche Johnsen

Bedre kontroll over kostnader og energibruk

— Ved rehabilitering av bygg, fokuserer vi ofte på å bytte ut gamle lys med LED-lys og installere målere som gir mer spesifikke data. Dette gir leietakere og utbyggere muligheten til å ha bedre kontroll over kostnader og energibruk, og gjør det mulig å spore forbruket mer nøyaktig per område eller leietaker, legger han til.

Julian gir oss et eksempel der Hauge Elektro utførte installasjon  av LED-belysning og forbedringer av varme og kjøling i bygg, sistnevnte i samarbeid med en ventilasjonsentreprenør, hos en stor næringskunde.  Siden installasjonen nylig ble gjort foreligger det ingen data på besparelsene, men Vogl forklarer at en totalutskifting til LED-lys alene kan få en direkte strømbesparelse på inntil 90 prosent.

Dette, samt måter å forbedre kontrollen over varme og ventilasjonsaggregatene, gjør at kunden sparer betraktelig med tanke på månedlige strømutgifter.

Viktig for yrkesstoltheten

Jobben som gjøres av elektrikere er essensiell i det grønne skiftet.

— Vi er opptatt av å skape et engasjement for nye energieffektive løsninger hos alle våre ansatte. Gjennom e-læringsplattformen Motimate jobber vi med å utvikle godt innhold som treffer alle som jobber ute i felt. Vi vet at det er viktig å se sitt eget bidrag i en større sammenheng for å øke engasjementet hos den enkelte. Målet vårt er å bidra til å synliggjøre hvordan elektrikerens daglige innsats bidrar til overordnede mål, spesielt innen energieffektivisering.

— Vi tror at dette også kan styrke yrkesstoltheten og kanskje tiltrekke flere til å bli elektrikere. Skal vi møte etterspørselen og kunne bidra i det grønne skiftet håper vi enda flere til å utdanne seg som elektriker, avslutter hun.

Se de lokale elektrikerselskapene i Konstel