Belsvik Elektro har erfaring og kompetanse innen flere fagområder. Selskapets teknikere og ingeniører prosjekterer og tegner både innen elektro, tele/data, og kjøl/varmeanlegg.

Belsvik Elektro

Med lang fartstid i bransjen, og rundt 40 ansatte har Belsvik Elektro opparbeidet seg spisskompetanse til å håndtere oppdrag av ulik karakter og størrelse – fra elektroinstallasjoner og automasjon i komplekse bygg og produksjonsbedrifter til mindre serviceoppdrag og private installasjoner i Heim kommune, langs kysten og trøndelagsfylkene.

Selskapet har utviklet overvåkingsystemet Controls™  – et system for styring og overvåking ute på akvakulturanlegg.

Belsvik Elektro innehar godkjenninger for utførelse av alle typer el-kontroller i bolig, næring og landbruk, og har autorisasjoner både for Elektroinstallatør og Ekom, samt F-gass-godkjenning og er sertifisert termografør.

Kontakt Belsvik Elektro

Oddgeir Slupphaug
Daglig leder
99 50 53 06

Ledige stillinger hos Belsvik Elektro